• Mini-CLIA Otomatik Kemilüminesans İmmünoassay Sistemi BİOSİSTEM SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ.
 • SWELAB ALFA PLUS KAN SAYIM CİHAZLARI BİOSİSTEM SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ.
 • M20S KAN SAYIM CİHAZI ( AUTO SAMPLER) BİOSİSTEM SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ.
 • KAN SAYIM CİHAZLARI BİOSİSTEM SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ.
 •  BİOSİSTEM SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ.
 •  BİOSİSTEM SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ.
 •  BİOSİSTEM SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ.