Distribütörlüklerimiz   LIFOTRONIC HEMOGLOBİN A1C ANALİZÖR (HPLC)                               
Distribütörlüklerimiz   BIOSYSTEMS- BİYOKİMYA CİHAZLARI VE KİTLERİ                               
Distribütörlüklerimiz   BOULE-MEDONIC KAN SAYIM CİHAZLARI                               
Distribütörlüklerimiz   BOULE-SWELAB ALFA PLUS KAN SAYIM CİHAZLAR